Er du voldsramt?

Alle har ret til et liv uden vold. Det er helt uacceptabelt at blive udsat for vold. Fysisk vold er strafbart også selvom, det foregår inden for hjemmets fire vægge.

Det anskydes at ca. 28.000 kvinder udsættes hvert år for partnervold I Danmark.

Ingen kvinder går frivilligt ind i et voldeligt parforhold. Partnervold trappes ofte op over længere perioder og veksler mellem ømhed og vold. Vekselvirkningen mellem kærlighed og overgreb kan betragtes som en del af den psykiske vold og er med til at skabe endnu mere usikkerhed og forvirring i kvindens liv.

 

De 7 voldsformer

  • Fysisk vold: Når man bliver slået, banket, skubbet, smidt med eller udsat for vold med våben eller andre genstande.
  • Psykisk vold:Når man bliver talt ned til, råbt af, kritiseret, kontrolleret eller isoleret.
  • Seksuel vold:Når man bliver tvunget til sex eller til at deltage i seksuelle handlinger, man ikke har lyst til, når ens grænser bliver overskredet.
  • Materiel vold:Når ens ejendele bliver ødelagt, eksempelvis tøj, mobil og smykker.
  • Økonomisk vold:Når man bliver frataget råderet over egen økonomi, bliver tvunget til gældsættelse.
  • Elektronisk vold:Når man via mail, sms, webkamera eller elektroniske redskaber modtager trusler. Der kan forekomme skjulte trusler, kontrol og overvågning.
  • Trusler om vold:Når man selv eller ens børn bliver truet om at blive udsat for ovenstående former for vold. Det kan også ske at ens familie eller venner bliver truet af voldsudøveren.

 

Voldsspiralen:

Fællestræk ved det voldelige forhold som du måske genkender:
 
Spændingsopbygningsfasen:
Manden bliver mere og mere utilfreds. Kvinden forsøger at glatte ud og undgå konflikter.
 
Voldsfasen:
Spændingen kulminerer i vold.
 
Genopbygningsfasen:
Vold veksler mellem varme og kulde. Fasen er præget af mandens anger og løfter om bedring til partneren. Forud for fysisk vold ligger ofte lang tids psykisk vold. Volden udvikler sig hele tiden - skadernes omfang bliver ofte større og større.
 
På den måde eskalerer voldsepisoderne med tiden, og bliver efter et stykke tid en normal del af parforholdet.

Donation

Røntofte har en fond hvor du kan donorer penge til hjælp for de voldsramte kvinder.

Hvis du ønsker at øremærke din donation til noget bestemt kan du skrive til os, at pengene er til noget bestemt som til børnene, hjælp til etablering, indskud til lejlighed, en god oplevelse mm.

Røntoftes fond har reg.nr: 5494 og konto nr. 0000931064 

Vi takker på kvindernes vegne for enhver støtte som måtte komme.

Find vej

Du kan finde vores lokation på nedenstående kort:Vis stort kort

Røntofte Krisecenter

Adresse

Bøgebakken 18
3000 Helsingør

Telefon / Fax

49 21 20 66 / 49 21 20 71

Træffetid

Døgnåbent

Skriv en mail til os under kontakt