Børn

Målgruppen

 • Børn i alderen 0-18 år, ifølge med moderen. Røntofte krisecenter modtager også drenge over 14 år.

 

Mødre

 • Børnene er mødrenes ansvar.
 • Det vil for mødrene være muligt at få sit barn passet ved møder med andre samarbejdspartnere, eks. sagsbehandlere, politi, advokater, socialrådgiver osv.

 

Tilbud til børn

 • Pædagogen på Røntofte rådgiver og vejleder mødrene vedrørende deres børn efter behov.
 • Børnene har mulighed for på Røntofte, at få talt ud med pædagogen om deres oplevelser fra hjemmet. Dette kan ske ved individuelle samtaler eller i grupper med andre børn.
 • Der vil for mødrene være tilbud om mor/barn samtale sammen med pædagogen.
 • Alle børn har ved lovkrav ret til at tale med en psykolog. Denne beslutning træffes af moderen i samråd med pædagogen.Vi har en børnepsykolog i huset 30 timer ugentligt.
 • Der vil være forskellige tilbud til børn og unge af kreativ karakter på Røntofte.
 • Det vil være muligt for de mindre børn at komme i institution, børnehave og vuggestue. Hvis det er skolesøgende børn, så vil det være muligt for dem at komme i skole.

 

Børn har ret til

 • at få snakket deres egen og deres families voldshistorie igennem. På krisecenteret skal der være en eller flere voksne, som er parate til at gøre dette. Både til at snakke med barnet alene og med barnet og dets mor sammen.
 • at vide, at der findes andre familier med vold.
 • at erfare, at vold ikke skal være en hemmelighed. 2 og 3. Dette gøres ved, at der er åbenhed om, at et krisecenter er for voldsramte kvinder og deres børn.
 • at blive beskyttet mod at skulle høre på andre voksnes voldshistorie. På krisecenteret skal man have plads til, at de voksne kan tale sammen andre steder end der, hvor børnene opholder sig eller leger. Og de voksne skal være opmærksomme på, hvordan og hvad der tales om, når børnenen er til stede.
 • egne steder at være. Børnerum, legerum m.m. Krisecenteret skal have rammer til dette.
 • at have kammerater på besøg. Krisecenteret skal have plads til dette, så gæster ikke behøver at komme i de andre kvinders boligområder.
 • gode oplevelser, mens de bor på krisecenteret. Der skal afsættes penge/ressourcer til aktiviteter med og for børn.
 • at have tilknytning til krisecenteret efter afrejse. Ressourcer og personer skal afsættes til dette.
 • at få personlig støtte til deres krise/problem. Den voksne må være opmærksom på og forstå børns reaktioner, som signaler/budskaber. Voksne skal reagere på børns situation. Voksne skal “stille op”, selvom alle problemer ikke kan løses.
 • at være børn og til at vide, at børn kan stole på voksne. D.v.s. at det er deres mor/voksne, der bestemmer, hvor længe de skal bo på krisecenteret, og hvordan deres dagligdag skal være.
 • at blive forberedt på deres fremtid efter opholdet på krisecenteret. D.v.s.: Vide på forhånd, at de skal flytte. At få sagt ordenligt farvel på krisecenteret og at vide, om de skal flytte tilbage til faderen eller til et andet sted.
 • At få mulighed for at tale om om deres positive og negative følelser overfor moderen/faderen.
 • at få hjælp til at få etableret et ordenligt samkvem med faderen. Få hjælp til ikke at blive gidsler.

Donation

Røntofte har en fond hvor du kan donorer penge til hjælp for de voldsramte kvinder.

Hvis du ønsker at øremærke din donation til noget bestemt kan du skrive til os, at pengene er til noget bestemt som til børnene, hjælp til etablering, indskud til lejlighed, en god oplevelse mm.

Røntoftes fond har reg.nr: 5494 og konto nr. 0000931064 

Vi takker på kvindernes vegne for enhver støtte som måtte komme.

Find vej

Du kan finde vores lokation på nedenstående kort:Vis stort kort

Røntofte Krisecenter

Adresse

Bøgebakken 18
3000 Helsingør

Telefon / Fax

49 21 20 66 / 49 21 20 71

Træffetid

Døgnåbent

Skriv en mail til os under kontakt