Hvad kan du gøre?

  • Kontakt et KRISECENTER for at få råd og vejledning og tal med medarbejderen om, om du eventuelt skal flytte på krisecenter. Du kan henvende dig telefonisk og/eller personligt. Du kan være helt anonym.
  • Du kan tale med din KOMMUNE om din situation.
  • Du kan tale med din LÆGE om din situation.
  • Kontakt POLITIET på 112 ved akut behov. Kontakt politiet på 114, når behovet ikke er akut. Få en kopi af eventuelle politirapport.
  • Tag på SKADESTUEN, hvis du har været udsat for fysisk/seksuel vold. Forsøg at tale med personalet uden at voldsudøveren er til stede. Få en kopi af eventuelle skadestuerapport. Bed om en tolk, hvis dit danske ikke er så godt endnu – brug under ingen omstændigheder, voldsudøveren som tolk.
  • Du kan tale med din SKOLE/ARBEJDSPLADS om din situation.
  • Du kan tale med din FAMILIE/VENNER om din situation.

Donation

Røntofte har en fond hvor du kan donorer penge til hjælp for de voldsramte kvinder.

Hvis du ønsker at øremærke din donation til noget bestemt kan du skrive til os, at pengene er til noget bestemt som til børnene, hjælp til etablering, indskud til lejlighed, en god oplevelse mm.

Røntoftes fond har reg.nr: 5494 og konto nr. 0000931064 

Vi takker på kvindernes vegne for enhver støtte som måtte komme.

Find vej

Du kan finde vores lokation på nedenstående kort:Vis stort kort

Røntofte Krisecenter

Adresse

Bøgebakken 18
3000 Helsingør

Telefon / Fax

49 21 20 66 / 49 21 20 71

Træffetid

Døgnåbent

Skriv en mail til os under kontakt