Om huset

 

Værdigrundlag

  • At alle på krisecenteret Røntofte møder hver eneste kvinde og barn med respekt, nærhed, åbenhed, forståelse, empati og rummelighed.
  • At beboerne mødes med en varm og rolig atmosfære når de ankommer til krisecentret.
  • At alle på krisecenter Røntofte gør deres yderste for at give omsorg og støtte, aktiv lytning og rådgivning.
  • At alle gør deres yderste for højeste mulig sikkerhed og tryghed ud fra de forudsætninger Røntofte har på nuværende tidspunkt overfor vores beboere.
  • At alle gør sig ihærdige med at møde vores beboer og håndterer de situationer, de kommer i, på den bedste måde for beboeren. (særligt når de er i perioder er særlige skrøbelige og sårbare.)
  • At alle har øje for at beboeren har ret til at træffe sine egne valg omkring eget liv uanset hvad situationen måtte være.
  • At alle respektere beboerens grænser og baggrund og kunne differentier fra egne normer og kunne se bredt på og rumme beboerens reaktioner og handlermåder.

1. Det er vigtigt vi arbejder ud fra, at bruge hinanden og hinandens erfaringer, kompetencer. Har mod til at gå ud over vores egne referencerammer.

2. At vi er yderst opmærksom på at være nærværende tilstede sammen med beboeren, i det der er, og sker. Og at kan rumme relationen og situationen, så beboeren bliver mødt med autencitet og beboerens valg, overordnet bliver til gode set udefra de forudsætninger vi har.

3. Herved kan vi overordnet undgå, at komme til at handle ud fra vores egen frygt og usikkerhed, som kan ende med tage styringen, i stedet for hvad der er bedst og sandt for beboeren i given situation.


 

Kerneydelser

På Røntofte krisecenter har vi tre kerneydelser:

  • Visitation – Det er krisecenterlederen alene, som har kompetencen til at visitere en kvinde og eventuelle børn til et ophold på krisecenteret. Hverken politi, kommune mfl. kan visitere. Men alle er velkomne til at rette henvendelse vedr. et ophold.
  • Husly – Det er en af vores hovedopgaver, at give kvinder og børn som er voldsramte husly. Det er væsentligt at dette husly er trygt og sikkert.
  • Støtte, omsorg og rådgivning – Ved et ophold på Røntofte, vil der kontinuerligt være støtte, omsorg og rådgivning fra personale og frivillige. Vi mener, at det er vigtigt, at kvinden og barn bliver hørt og vejledt, for at komme styrkede igennem krisen og kan fortsætte med et liv uden vold.


Tilsyn

Der er en gang om året tilsyn med Røntofte krisecenter, som fortages af socialtilsyn Hovedstaden. Det kan være varslet eller uvarslet. Der bliver talt med personale, frivillige og beboere. Der udarbejdes en rapport hver gang.

Tilsyn fra Røntofte krisecenter.

(Ovenstående link er til en PDF fil, hvilket kræver du har installeret adobe reader eller lignende program på din computer)

Donation

Røntofte har en fond hvor du kan donorer penge til hjælp for de voldsramte kvinder.

Hvis du ønsker at øremærke din donation til noget bestemt kan du skrive til os, at pengene er til noget bestemt som til børnene, hjælp til etablering, indskud til lejlighed, en god oplevelse mm.

Røntoftes fond har reg.nr: 5494 og konto nr. 0000931064 

Vi takker på kvindernes vegne for enhver støtte som måtte komme.

Find vej

Du kan finde vores lokation på nedenstående kort:Vis stort kort

Røntofte Krisecenter

Adresse

Bøgebakken 18
3000 Helsingør

Telefon / Fax

49 21 20 66 / 49 21 20 71

Træffetid

Døgnåbent

Skriv en mail til os under kontakt