Beboere

Målgruppe

 • Voldsramte kvinder og deres børn. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk, materiel, elektronisk eller med trusler herom.
 • Kvinder med et aktivt misbrug af alkohol eller stoffer og kvinder med psykiatrisk behandlingsbehov modtages ikke på Røntofte krisecenter. Vi henviser gerne til andre center.

 

Opholdsperioden

1 uge

 • På Røntofte krisecenter har vi den politik, at nye beboer er ”fredet” de første 3-4 hverdage. Den første tid går med krisearbejde og omsorg for kvinden og børnene. Vi bruger Trivselsindeks WHO 5, et skema med 5 spørgsmål om din trivsel her og nu, for at sikre at du får de bedste muligheder for støtte og udvikling.

1 Måned

 • Afklaring af bolig, økonomi, arbejde, uddannelse, skilsmisse, forældremyndighed, bodeling, folkeregistertilmelding, postadresseændring, danskundervisning, opholdstilladelse og lign.
 • Afklaring af voldsanmeldelse, afhentning af personlige fornødenheder med hjælp af politiet.
 • Afklaring af børnenes støtte/omsorgsbehov, institution, skole og mulig taxaordning.
 • Etablering af kontakt til diverse samarbejdspartnere eksempelvis; socialforvaltning, skole, daginstitution, politi, læge, advokat, statsforvaltning.
 • Udfærdigelse af handleplan.
 • Mobilisering af beboerens private netværk.
 • Praktisk hjælp og hjælp til overblik.
 • Generel støtte og omsorg til kvinder og børn.

Efter 1 måned

 • Et krisecenter er tænkt som et midlertidigt opholdssted og varigheden vurderes efter den enkeltes behov.
 • Opfølgning med Trivselsindeks WHO 5

 

Vi tilbyder også vores beboer:

 • yoga, stress og åndedræt 1 gang ugen af ca. 2 timer.
 • Gruppeterapi hver 14 dag af 2 timer.
 • Zoneterapeut efter behov.

Donation

Røntofte har en fond hvor du kan donorer penge til hjælp for de voldsramte kvinder.

Hvis du ønsker at øremærke din donation til noget bestemt kan du skrive til os, at pengene er til noget bestemt som til børnene, hjælp til etablering, indskud til lejlighed, en god oplevelse mm.

Røntoftes fond har reg.nr: 5494 og konto nr. 0000931064 

Vi takker på kvindernes vegne for enhver støtte som måtte komme.

Find vej

Du kan finde vores lokation på nedenstående kort:Vis stort kort

Røntofte Krisecenter

Adresse

Bøgebakken 18
3000 Helsingør

Telefon / Fax

49 21 20 66 / 49 21 20 71

Træffetid

Døgnåbent

Skriv en mail til os under kontakt