Samarbejdspartnere

Maryfonden

Vi samarbejder med Mary fonden. Hver tredje uge kommer der en økonomisk og juridisk mentor ud på krisecenteret. Her vil det være muligt, at få et overblik over økonomi og få juridisk bistand.

 

Nordsjællands politi

Vi har et tæt samarbejde med Nordsjællands politi. Vi har en kontaktperson, som kommer på krisecenteret ved behov herfor. Der kan blive lavet en sikkerhedsvurdering, politiet kan tage med hjem og hente de mest nødvendige ting/tøj og man kan anmelde voldsudøveren mv.

 

Advokat

Vi samarbejder med advokater i forhold til separation, skilsmisse, opholdstilladelse, bodeling, samvær mv.

Læge

Vi har et tæt samarbejde med en læge i lokalområdet, hvortil man som beboer kan blive tilset ved behov.

Familie rådgiver

Familierådgiver: Ved udflytning kan man blive tilknyttet en familierådgiver, hvis man har børn med.

Lokal skole og institutioner

Vi har et tæt samarbejde med den lokale skole og institution. Ved længere ophold på krisecenteret, vil det være muligt at blive gæsteelev eller starte i vuggestue/børnehave.

Din kommune og statsforvaltningen

Vi samarbejder med den pågældende beboers kommune og statsforvaltning.

Donation

Røntofte har en fond hvor du kan donorer penge til hjælp for de voldsramte kvinder.

Hvis du ønsker at øremærke din donation til noget bestemt kan du skrive til os, at pengene er til noget bestemt som til børnene, hjælp til etablering, indskud til lejlighed, en god oplevelse mm.

Røntoftes fond har reg.nr: 5494 og konto nr. 0000931064 

Vi takker på kvindernes vegne for enhver støtte som måtte komme.

Find vej

Du kan finde vores lokation på nedenstående kort:Vis stort kort

Røntofte Krisecenter

Adresse

Bøgebakken 18
3000 Helsingør

Telefon / Fax

49 21 20 66 / 49 21 20 71

Træffetid

Døgnåbent

Skriv en mail til os under kontakt